بازدیدها: 96

سامانه استعلام وضعیت چک :

با توجه به توسعه خدمات سامانه صیاد (صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک) و در راستای ايجاد شفافيت در فضای کسب و کار، استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتريان و اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی با اخذ استعلام از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، قابل انجام است.
بر این اساس همواره می‌توانید با ارسال پیامک به سر شماره 701701 و یا مراجعه به صفحه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوید.

(راهکار محاسب پیشرو)