برگشت چک منجر به بسته شدن کلیه حساب ها خواهد شد!

بازدیدها: 4

در صورت برگشت چک، کلیه حساب ها در شبکه های بانکی مسدود خواهد شد.

 

 براساس بند ب ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی نسبت به مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نمایند.
ترتیب انسداد وجوه حساب‌ها را به شرح زیر است:
۱. در خصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی؛
اولویت به ترتیب با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده صادر کننده چک بالاترین رقم باشد.
۲. در خصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده به ترتیب؛
۱) سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۲)سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت
۳)سپرده قرض‌الحسنه پس انداز
۴)قرض‌الحسنه جاری
۳. در خصوص حساب‌های مشترک؛
بر مبنای سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌های مشترک

مالیات خریداران سکه

بازدیدها: 4

مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آن ها به شرح زیر می باشد: 

🔺تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر (۱۰۵) قطعه سکه اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل میباشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند. بدیهی است بااستناد به قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ،مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعدمقررتسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد
🔺مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰میباشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سر رسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ خواهد شد.

میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹

🔺تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد.
🔺نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
🔺نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع.
🔺نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع
🔺در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تاچهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
🔺اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (۱۰۵)قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خریدو فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وپرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) میباشند.
🔺از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (۲) این دستورالعمل در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
🔺آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده(۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قابل رسیدگی خواهد بود.

مالیات و عوارض وارد کنندگان و تولید کنندگان محصولات دخانی

بازدیدها: 6

مالیات و عوارض محصولات دخانی

در اجرای بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تولیدکنندگان و واردکنندگان سیگار و تنباکو مکلفند در پایان هر دوره مالیاتی علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی، اظهارنامه موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه را نیز تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

در اجرای ماده 73 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ 500 ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33 هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد.

 گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای حکم تبصره (1) ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق به واردات محصولات دخانی را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالاهای مزبور وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا فرمهای موبوط حسب مورد درج نماید.

براساس اعلام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی مکلف به پرداخت مالیات و عوارضی به شرح جدول زیر می‌‌باشند:

نام کالا
ماده (73) قانون برنامه
 پنج ساله ششم توسعه
قانون بودجه سال 1400
مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات

مأخذ

واحد

مبلغ

واحد

نرخ مالیات

نرخ عوارض

مأخذ

سیگار تولید داخلی

10%

قیمت درب کارخانه

پاکت

250

به ازای هر نخ

12%

3%

بهای فروش

سیگار تولید مشترک

20%

قیمت درب کارخانه

پاکت

12%

3%

بهای فروش

سیگار نشان بین‌الملل

25%

قیمت درب کارخانه

پاکت

500

به ازای هر نخ

12%

3%

بهای فروش

سیگار وارداتی

40%

قیمت کالا، بیمه و کرایه

پاکت

1500

به ازای هر نخ

12%

3%

بهای فروش

توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخل

10%

قیمت درب کارخانه

پاکت

33000

به ازای هربسته 50 گرمی

12%

3%

بهای فروش

توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف وارداتی

40%

قیمت کالا، بیمه و کرایه

پاکت

12%

3%

بهای فروش

سقف معافیت مالیاتی در سال جاری 48 میلیون تومان است

بازدیدها: 4

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: سقف معافیت مالیاتی در سال 1400 سالانه 48 میلیون تومان و ماهانه 4 میلیون تومان می باشد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ‌ای که محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی به ادارات کل  امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آمده است: با توجه به مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد:

1.سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

2. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2)  ماده 87  (باتوجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است) قانون مالیات‏های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل است:

– نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (960.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ ده درصد ( 10%).

– نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ پانزده درصد ( 15%).

– نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (2.160.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛  بیست درصد ( 20%).

– نسبت به مازاد دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون (2.160.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ بیست و پنج درصد ( 25%).

– نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.۰۰۰.۰۰۰)  ریال؛ سی درصد ( 30%).

– نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛ سی و پنج درصد ( 35%).

3. حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰درصد) خواهد بود.

4. براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (۱۰درصد) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/۹۸/518مورخ 1398/11/21) مشمول نرخ ده درصد (۱۰درصد) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ (1.440.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%)، بیست و پنج درصد ( 25%) و … ) مشمول مالیات خواهد بود.

5. با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.

6. باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل  (3.360.۰۰۰.۰۰۰ ریال) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( 10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد( 20%) خواهد بود.

مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا 15 اردیبهشت تمدید شد.

بازدیدها: 7

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با بیان اینکه مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند، اظهار داشت: به منظور تکریم و رفاه حال مودیان گرامی در شرایط کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه دوره زمستان سال 1399 براساس بند 6 بخشنامه شماره 200/99/66 مورخ 1399/09/10 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مطابق با مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ 1399/09/01) به مدت یک ماه تمدید شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1399 را تا پایان روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 1400 ارائه کنند، مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: مودیان محترم می‌توانند از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  قسمت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.

پایان تیرماه آخرین مهلت بخشودگی جرایم بیمه ای می باشد.

بازدیدها: 3

براساس بخشنامه جدید تامین اجتماعی ، کارفرمایان تا 30 تیر ماه ۱۴۰۰ می توانند با پرداخت اصل حق  بیمه و بیمه بیکاری از بخشودگی جرایم بیمه‌ای (تا سقف 100درصد)، بهره‌مند شوند.

 

 مشمولین این تسهیلات کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی هستند و شرط اصلی استفاده از تسهیلات نیز حفظ یا افزایش سطح اشتغال کارگاه از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تا پایان دوره تقسیط بدهی و همچنین ارسال بموقع لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط بدهی است.
 کارفرمایان باید درخواست خود را در سامانه خدمات غیر حضوی سازمان تامین  اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir  ثبت کنند.

بازدیدها: 3

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین گردید.

 

لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.

همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شد.

ردیف

عنوان

مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز

مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز

۱ مزد روزانه قانون کار 1400 ۸۸۵.۱۶۵ ۸۸۵.۱۶۵
۲ حقوق ماهانه قانون کار 1400 ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۲۷.۴۴۰.۱۱۵
۳ بن کارگری قانون کار 1400 ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰
۴ حق مسکن قانون کار 1400 ۴.۵۰۰,۰۰۰ ۴.۵۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۲.۶۵۵.۴۹۵ ۲.۶۵۵.۴۹۵
۶ حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۵.۳۱۰.۹۹۰ ۵.۳۱۰.۹۹۰
۷ حق اولاد یا عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۱۴۰۰) ۷,۹۶۶,۴۸۵ ۷,۹۶۶,۴۸۵
۸ مزد هر ساعت کار عادی ۱۲۰.۷۵۹ ۱۲۰.۷۵۹
۹ پایه سنوات ۱۴۰۰ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)  ۴۶.۶۶۶ ۴۶.۶۶۶
۱۰ عیدی سال ۱۴۰۰ (حداقل)  ۵۳.۱۰۹.۹۰۰ ۵۳.۱۰۹.۹۰۰
۱۱ سنوات سال ۱۴۰۰ (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۱.۳۹۹.۹۸۰ ۱.۴۴۶.۶۴۶
۱۲ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۰ ۱۶۹.۰۶۳ ۱۶۹.۰۶۳
۱۳ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
۱۴ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری ۱۴۰۰ مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری  مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری۲۶
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۱۴۰۰ معادل ۱۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۳.۹۸۳.۲۳۹ ۴.۱۱۶.۰۱۳
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۲.۶۵۵.۴۹۳ ۲.۷۴۴.۰۰۹
۱۷ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر – شب ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۱۴۰۰ ۵.۹۷۴.۸۵۸ ۶.۱۷۴.۰۲۰

قوانین جدید چک های صیادی

بازدیدها: 266

با توجه به توسعه خدمات سامانه صیاد (صدور يکپارچه الکترونيک دسته چک) و در راستای ايجاد شفافيت در فضای کسب و کار، استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتريان و اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی با اخذ استعلام از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، قابل انجام است.
بر این اساس همواره می‌توانید با ارسال پیامک به سر شماره 701701 و یا مراجعه به صفحه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوید.

(راهکار محاسب پیشرو)

مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند

بازدیدها: 9

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمود علیزاده اظهارداشت: به موجب بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور از امسال مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
وی افزود: براین اساس ضرورت دارد فعالان اقتصادی مناطق یادشده که حائز هر یک از شرایط فراخوان های هشت‌گانه موضوع ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، نسبت به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای سایر مقررات موضوع این قانون از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و… اقدام کنند.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: فعالان اقتصادی در صورت انجام تکالیف قانونی مذکور می توانند از تسهیلات پیش بینی شده در قانون بهره مند شوند.

ثبت محل سکونت از ۱۹ فروردین در سامانه اسکان الزامی است

بازدیدها: 4

تمام مالکان و مستاجران خانه ‎ها از ۱۹ فروردین باید محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. هر خانوار در حالت عمومی می‎تواند ۲ واحد مسکونی در ۲ شهر متفاوت داشته باشد.
اگر مالک ثبت ‎نام نکند یا اطلاعات خانه ‎اش اشتباه و ناقص باشد، خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه مالیاتی می‎شود. اگر مستاجران هم ثبت‎ نام نکنند یارانه ‎شان قطع می‎شود و از خدمات بانکی محروم می‎شوند.
اگر خانه ۱۲۰روز در سال خالی باشد، واحد خالی تلقی می‎شود و در سال اول، مالک باید ۶ برابر ارزش سالانه اجاره، مالیات بدهد. این اعداد در سال دوم ۶ و در سال سوم ۱۸ برابر می‎شود. تمام این اعداد برای مالکان حقوقی هم ۲ برابر است.